panda in shenzhenFeatured image for “Shenzhen Zoo”

Image